Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie

Kadra

Kadrę szkoły i przedszkola stanowią wysoko wykwalifikowani nauczyciele, wśród których są  eksperci MEN ds. awansu zawodowego, egzaminatorzy OKE oraz wielu nauczycieli dyplomowanych. Duża część naszej kadry posiada uprawnienia do nauczania dwóch lub większej liczby przedmiotów. 5 osób posiada certyfikat TUTORA, a 2 posiadają certyfikat MEDIATORA.

 

Kadra w roku szkolnym 2021/2022


DYREKTOR: Igor Bykowski 

WICEDYREKTOR: Joanna Kryk 

 

Wychowanie przedszkolne:

Magdalena Andrzejewska

Julia Białkowska

Anna Oliwa

Małgorzata Piotrowska

Danuta Skowronek

Patrycja Tomaszewska

 

Edukacja wczesnoszkolna:

Ewa Pawlik

Izabela Sommerfeld 

Justyna Wójcik

 

Język polski:

Igor Bykowski - egzaminator OKE

Anna Durczak-Białas 

Maria Przychodniak - ekspert MEN ds. awansu zawodowego, egaminator OKE

 

Język angielski:

Marta Fabiś - egzaminator OKE

Paulina Wegnerska

 

Język hiszpański:

Marta Fabiś

 

Matematyka:

Martyna Białas

 

Przyroda:

Grażyna Kuźniarek

 

Geografia:

Tomasz Mazurkiewicz

 

Biologia/Chemia:

Iwona Dostatnia - egzaminator OKE

 

Fizyka:

Silvija Iwanow

 

Zajęcia komputerowe:

Sławomir Miazga

 

informatyka:

Sławomir Miazga

 

Plastyka/Muzyka:

Tomasz Mazurkiewicz

 

Historia:

Marlena Grzegorska

 

WoS:

Marlena Grzegorska

 

Technika:

Adam Kościański 

 

Wychowanie fizyczne:

Adam Kościański

Joanna Kryk

 

Edukacja dla bezpieczeństwa:

Dariusz Sommerfeld

 

Religia:

Tomasz Małyga

 

Biblioteka i czytelnia:

Marlena Grzegorska

 

Doradztwo zawodowe:

Silvija Iwanow

 

Pedagog:

Silvija Iwanow

 

Logopeda:

Agnieszka Stankowska

 

Terapeuta pedagogiczny:

Ewa Pawlik

 

Wychowanie do życia w rodzinie:

Anna Durczak-Białas 

Marlena Grzegorska

 

Świetlica:

Iwona Trybuchowicz

Tomasz Małyga

Izabela Sommerfeld

Maria Przychodniak

Tomasz Mazurkiewicz

Justyna Wójcik

Danuta Skowronek

Sławomir Miazga

 

Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia:

Anna Szajek

Iwona Trybuchowicz

Karolina Jerzy

 

 

 

 

CERTYFIKOWANI TUTORZY:

Martyna Białas

Igor Bykowski

Silvija Iwanow

Agata Poznaniak

Justyna Wójcik

 

CERTYFIKOWANI MEDIATORZY:

Igor Bykowski

Silvija Iwanow

 

 

 


Nauczyciele według stopnia awansu zawodowego w roku szkolnym 2021/2022

Nauczycieli dyplomowanych - 12

Nauczycieli mianowanych - 9

Nauczycieli kontraktowych - 5

Nauczycieli stażystów - 1