Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie


 • Kartka z kalendarza


 • Kalendarium

  Piątek, 2024-06-14

  Imieniny: Bazylego, Elizy


 • Statystyki

  • Odwiedziny: 1114759
  • Do końca roku: 200 dni
  • Do wakacji: 7 dni

Standardy Ochrony Małoletnich

Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem to zbiór zasad, które pomagają tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko w szkołach, przedszkolach i innych placówkach działających na rzecz dzieci. W naszej placówce, która spełnia standardy ochrony dzieci:

 • nie pracują osoby mogące zagrażać bezpieczeństwu dziecka,
 • wszyscy pracownicy wiedzą, jak rozpoznawać symptomy krzywdzenia dziecka oraz jak podejmować interwencję w przypadku podejrzenia, że dziecko jest ofiarą przemocy - w placówce lub w rodzinie,
 • wszystkie dzieci dowiadują się, jak unikać zagrożeń w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami - w realnym świecie oraz w internecie,
 • wszystkie dzieci mają stały dostęp do informacji, gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach życiowych,
 • rodzice dowiadują się, jak wychowywać dziecko bez przemocy i uczyć je zasad bezpieczeństwa.

W załączeniu do pobrania zamieszczamy obowiązującą w naszej placówce Politykę Ochrony Dzieci przed Krzywdzeniem oraz algorytmy postępowania w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka do lat 9 i powyżej lat 9.