Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie

Hymn szkoły