Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie

Rada Rodziców

Rada Rodziców w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strykowie

Rok szkolny 2019/2020

 

PREZYDIUM  RADY RODZICÓW:

1) Karolina Piekarska – przewodnicząca

2) Krzysztof Kaczmarek – z-ca przewod.

3) Daria Brzostowska – skarbnik

4) Grażyna Lulczyńska - sekretarz