Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie

Godziny dostępności dla rodziców i uczniów

Godziny dostępności nauczycieli dla rodziców i uczniów*:

Nauczyciele SP – inicjały

dzień, godzina

MF, JK, AK, KK, PW, JW, ASłom, EP, GK**

Poniedziałki

15.30-16.30

AŁ**, TMaz, TMał, SI, IS, ASK, DSkow, AStan, MG, AJ

Wtorki

15.30-16.30

IB, MB, SM, IT, DSomm**

Czwartek

15.30-16.30

 

Nauczyciele przedszkola - inicjały

dzień, godzina

AO

Poniedziałek

15.30-16.30

MP

Czwartek

15.30-16.30

MZ

Piątek

15.30-16.30

PT

Wtorek

16.30-17.30

MA

Poniedziałek

15.30-16.30

 

*prosimy o umawianie się na konkretne godziny konsultacji bezpośrednio do poszczególnych nauczycieli za pośrednictwem dziennika elektronicznego MOBI; pierwszeństwo spotkań mają osoby, które umówiły się z nauczycielem, a osoby, które nie będą umówione mogą nie zostać przyjęte.

**1 i 3 dzień (poniedziałek lub czwartek) danego miesiąca dla niepełnozatrudnionych, poniżej 0,5 etatu (dot. GK, AŁ, DSomm)