Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie

Ramowy rozkład dnia

6:30-8:00- Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.

8:00- 8:30- Zabawy ruchowe. Gimnastyka poranna.

8:30- 8:45- Czynności higieniczne. Przygotowanie do śniadania.

8:45- 9:15- Śniadanie

9:15- 10:15-  Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze wynikające z podstawy programowej.

10:15- 11:15- Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Spacery.

11:15- 11:45- Czynności higieniczne. II Śniadanie.

11:45- 12:30- Zabawy swobodne. Zajęcia dodatkowe. Zabawy muzyczno-                    

ruchowe.

12:30- 13:00- Ewaluacja zajęć. Czynności porządkowe w sali. Odbiory dzieci.

13: 00- 13:30- Czynności higieniczne przed obiadem. Obiad

13:30- 14:00- Poobiednia relaksacja:czytanie bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej.

13.30-14.30 leżakowanie (dotyczy 3 i 4 latków)

14:00- 16:30- Zabawy w kącikach zainteresowań. Czynności porządkowe w sali. Odbiory dzieci.