Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie

Ramowy rozkład dnia

6:30-8:00- Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.

 

8:00- 8:30- Zabawy ruchowe. Gimnastyka poranna.

 

8:30- 8:45- Czynności higieniczne. Przygotowanie do śniadania.

 

8:45- 9:15- Śniadanie

 

9:15- 10:15-  Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z Podstawy Programowej.

 

10:15- 11:00- Zabawy na świeżym powietrzu. Spacery.

 

11:00- 11:30- II Śniadanie

 

11:30- 12:30- Zabawy swobodne. Zajęcia dodatkowe. Zabawy muzyczno-                    

                       ruchowe.

 

12:30- 13:00- Ewaluacja zajęć. Czytanie bajek. Czynności porządkowe w sali.

 

13: 00- 13:15-Odbiór dzieci. Czynności higieniczne przed obiadem.

 

13:15- 13:45- Obiad

 

13:45- 14:45- 3-latki- leżakowanie Zabawy swobodne dla starszych dzieci.

 

14:45- 16:30- Zabawy w kącikach zainteresowań. Odbiory dzieci.