Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie

Zasady dobrych relacji

Zasady dobrych relacji w przedszkolu:

 

1.Wzajemny szacunek, zaufanie i życzliwość.

2.Uważnie słuchamy się wzajemnie.

3.Nie oceniamy, nie krytykujemy.

4.Rozwiązujemy problemy wspólnie w myśl zasady win-win.

5.Jedność oddziaływań przedszkola i domu.

6.Rodzice mają prawo do wyrażania swoich opinii, a pracownicy przedszkola do wyrażania swoich.

7.Mamy wspólny cel – rozwój dzieci.

8.Miejscem kontaktów rodziców z nauczycielami grup, nauczycielami specjalistami jest przedszkole.