Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie

Opłaty

Odpłatność za obiady dla dzieci, które przebywają w przedszkolu powyżej 5 godzin - 9  zł za obiad.

Odpłatność za każdą rozpoczętą godzinę ponad 5 godzinami darmowymi,tj.poza 8-13 - 1zł za każdą godzinę. Opłata nie dotyczy dzieci 6-letnich.