Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie

Programy nauczania

Szkolny zestaw programów nauczania – rok szkolny 2022/2023

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Strykowie

Lp.

Nazwa zajęć edukacyjnych

Nr w szkolnym zestawie

Tytuł programu

Autor

Klasa

1.

Edukacja przedszkolna 

1/2022/2023

Program "Wychowanie Przedszkolne"

W. Żaba - Żabińska

W. Majewska

R. Paździo

3,4,5,6- latki

2.

Edukacja wczesnoszkolna

2/2022/2023

Program edukacji wczesnoszkolnej dla klas 1- 3 szkoły podstawowej.

J. Hanisz

I,II,III

3.

Język angielski

3/2022/2023

Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu – program nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku 3 – 6 lat.

E. Wodzicka - Dondziłło

3 – 6 - latki

4/2022/2023

Język angielskim w nauczaniu zintegrowanym. Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej.

M. Szpotowicz

M Szulc - Kurpaska

I, II, III

5/2022/2023

Program nauczania języka angielskiego dla klas IV-VIII. 

Joanna Stefańska 

IV - VIII

4.

Język hiszpański

6/2022/2023

Program nauczania  języka hiszpańskiego EXPLORA dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej.

Karolina Hadło Katarzyna Palonka

VII - VIII

5.

Historia

7/2022/2023

Program nauczania. Historia. Szkoła podstawowa. Klasy 4–8.

A. Plumińska - Mieloch

IV - VIII

6.

Wiedza o społeczeństwie

8/2022/2023

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej. 

P. Krzesicki

P. Kur

VIII

7.

Matematyka

9/2022/2023

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4 – 8 w szkole podstawowej.

M. Jucewicz

M. Karpiński

J. Lech

IV, V, VI, VII, VIII

8.

Informatyka

10/2022/2023

Program nauczania informatyki w klasach 4 – 8 szkoły podstawowej.

W. Jochemczyk

I. Krajewska – Kranas

W. Kranas

A. Samulska

M. Wyczółkowska

IV - VIII

9.

Zajęcia komputerowe

 

11/2022/2023Program edukacji wczesnoszkolnej.

Klasy 1-3 .


 

J. Hanisz

K. Mucha

 

I - III10. 

Technika

12/2022/2023

Program nauczania techniki w szkole podstawowej „Jak to działa?”.

L. Łabecki

M. Łabecka

IV - VI

11.

Plastyka

13/2022/2023

Program nauczania plastyki w klasach 4 – 7 szkoły podstawowej.

B. Mikulik

IV - VII

12.

Muzyka

14/2022/2023

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej „Lekcja muzyki”.

M. Gromek

G. Kilbach

IV, VII

15/2022/2023

Klucz do muzyki. Program nauczania muzyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej.

U. Smoczyńska

K. Jakóbczak-Drążek

A. Sołtysik

V,  VI

13.

Biologia

       

16/2022/2023

Program nauczania biologii w klasach  5 – 8 szkoły podstawowej „Puls życia”.

A.                Zdziennicka.

V, VII, VIII

14.

Geografia

17/2022/2023

Program nauczania geografii w szkole podstawowej – Planeta Nowa.

M. Tuz

B. Dziedzic

V - VIII

15.

Przyroda

18/2022/2023

„Tajemnice przyrody”. Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej.

J. Golanko

IV

16.

Chemia

19/2022/2023

Program nauczania chemii w klasach 7 – 8 szkoły podstawowej.

Ł. Sporny

D. Strutyńska

P. Wróblewski

VII, VIII

17.

Fizyka

20/2022/2023

Świat fizyki. Program nauczania fizyki

w klasach 7-8 szkoły podstawowej.

B. Sagnowska

VII - VIII

18.

Wychowanie fizyczne

21/2022/2023

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej.

K. Warchoł

I - III

22/2022/2023

Program nauczania wychowania fizycznego dla klas 4 – 8 szkoły podstawowej „Ruch – zdrowie dla każdego”.

S. Żołyński

IV - VIII

19.

Wychowanie do życia w rodzinie

23/2022/2023

Program nauczania do wychowania do życia w rodzinie dla SP do Nowej Podstawy Programowej. 

T. Król

IV - VIII

20.

Edukacja dla bezpieczeństwa

24/2022/2023

Żyję i działam bezpiecznie. Program nauczania edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej.

J. Słoma

VIII

21.

Religia

25/2022/2023

Program ogólnopolski. Kochamy dobrego Boga.
Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

 5 - latki

26/2022/2023

Program ogólnopolski. Spotykam Jezusa.

6 - latki

27/2022/2023

Program ogólnopolski. Zaproszeni na ucztę z Jezusem.

I, II, III

28/2022/2023

Program ogólnopolski. Poznaję Boga i w Niego wierzę.

IV

29/2022/2023

Program ogólnopolski. Bóg kocha i zbawia człowieka.

V, VI, VII

30/2022/2023

Program ogólnopolski. Pójść za Jezusem.

VIII

22.

Język polski

31/2022/2023

„NOWE słowa na start!” Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach 4 – 8 w szkole  podstawowej.

M. Derlukiewicz

IV, VI, VII, 

32/2022/2023

„NOWE słowa na start!” Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej.

NOWA EDYCJA 2020-2022

M. Derlukiewicz

V, VIII