Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie

Programy nauczania

Szkolny zestaw programów nauczania – rok szkolny 2021/2022

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Strykowie

Lp.

Nazwa zajęć edukacyjnych

Nr w szkolnym zestawie

Tytuł programu

Autor

Klasa

1.

Edukacja przedszkolna 

1/2021/2022

Program "Wychowanie Przedszkolne"

W. Żaba - Żabińska

W. Majewska

R. Paździo

3,4,5,6- latki

2.

Edukacja wczesnoszkolna

2/2021/2022

Program edukacji wczesnoszkolnej dla klas 1- 3 szkoły podstawowej.

J. Hanisz

I,II

3/2021/2022

Oto ja – program nauczania edukacji wczesnoszkolnej z uwzględnieniem procesów indywidualizacji w kształceniu.

K. Mucha

A. Stalmach – Tkacz

J. Wosianek

 III

3.

Język angielski

4/2021/2022

Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu – program nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku 3 – 6 lat.

E. Wodzicka - Dondziłło

3 – 6 - latki

5/2021/2022

Język angielskim w nauczaniu zintegrowanym. Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej.

M. Szpotowicz

M Szulc - Kurpaska

I, II

6/2021/2022

Super Sparks 3 – Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej. I etap edukacyjny klasy I – III szkoły podstawowej.

M. Szpotowicz i zespół

III

7/2021/2022

Program nauczania języka angielskiego dla klas IV-VIII. 

Joanna Stefańska 

IV - VIII

4.

Język hiszpański

8/2021/2022

Program nauczania  języka hiszpańskiego EXPLORA dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej.

Karolina Hadło Katarzyna Palonka

VII - VIII

5.

Historia

9/2021/2022

Program nauczania. Historia. Szkoła podstawowa. Klasy 4–8.

A. Plumińska - Mieloch

IV - VIII

6.

Wiedza o społeczeństwie

10/2021/2022

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej. 

P. Krzesicki

P. Kur

VIII

7.

Matematyka

11/2021/202

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4 – 8 w szkole podstawowej.

M. Jucewicz

M. Karpiński

J. Lech

IV, V, VII, VIII

12/2021/2022

Program nauczania matematyki w klasach 4 – 8 szkoły podstawowej.

 

A. Dubiecka – Kruk

P. Piskorski

A. Makowski 

T. Masłowski, 

A. Toruńska, 

M.  Petrzak

VI

8.

Informatyka

13/2021/2022

Program nauczania informatyki w klasach 4 – 8 szkoły podstawowej.

W. Jochemczyk

I. Krajewska – Kranas

W. Kranas

A. Samulska

M. Wyczółkowska

IV - VIII

           

9.

Zajęcia komputerowe

 

14/2021/2022

 

15/2021/2022

Program edukacji wczesnoszkolnej. Klasy 1-3

 

Oto ja – program nauczania edukacji wczesnoszkolnej z uwzględnieniem procesów indywidualizacji w kształceniu.

 

J. Hanisz

 

 

K. Mucha

A. Stalmach – Tkacz

J. Wosianek

 

I - II

 

III

10. 

Technika

16/2021/2022

Program nauczania techniki w szkole podstawowej „Jak to działa?”.

L. Łabecki

M. Łabecka

IV - V

17/2021/2022

 Technika na co dzień. Program nauczania dla klas 4 – 6 szkoły podstawowej.

E. Bubak

E. Królicka 

VI

11.

Plastyka

18/2021/2022

Program nauczania plastyki w klasach 4 – 7 szkoły podstawowej.

B. Mikulik

IV - VII

12.

Muzyka

19/2021/2022

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej „Lekcja muzyki”.

M. Gromek

G. Kilbach

IV, V, VII

20/2021/2022

Klucz do muzyki. Program nauczania muzyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej.

U. Smoczyńska

K. Jakóbczak-Drążek

A. Sołtysik

VI

13.

Biologia

21/2021/2022

Program nauczania biologii dla II etapu edukacyjnego klasy 5 – 8 szkoły podstawowej.

A. Jastrzębska

E. Pyłka - Gutowska

VI,

22/2021/2022

Program nauczania biologii w klasach  5 – 8 szkoły podstawowej „Puls życia”.

A. Zdziennicka.

V, VII, VIII

14.

Geografia

23/2021/2022

Program nauczania geografii w szkole podstawowej – Planeta Nowa.

M. Tuz

B. Dziedzic

V - VIII

15.

Przyroda

24/2021/2022

„Tajemnice przyrody”. Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej.

J. Golanko

IV

16.

Chemia

25/2021/2022

Program nauczania chemii w klasach 7 – 8 szkoły podstawowej.

Ł. Sporny

D. Strutyńska

P. Wróblewski

VII, VIII

17.

Fizyka

27/2021/2022

Świat fizyki. Program nauczania fizyki

w klasach 7-8 szkoły podstawowej.

B. Sagnowska

VII - VIII

18.

Wychowanie fizyczne

28/2021/2022

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej.

K. Warchoł

I - III

29/2021/2022

Program nauczania wychowania fizycznego dla klas 4 – 8 szkoły podstawowej „Ruch – zdrowie dla każdego”.

S. Żołyński

IV - VIII

19.

Wychowanie do życia w rodzinie

30/2021/2022

Program nauczania do wychowania do życia w rodzinie dla SP do Nowej Podstawy Programowej. 

T. Król

IV - VIII

20.

Edukacja dla bezpieczeństwa

31/2021/2022

Żyję i działam bezpiecznie. Program nauczania edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej.

J. Słoma

VIII

21.

Religia

32/2021/2022

Program ogólnopolski. Kochamy dobrego Boga.


Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

 5 - latki

33/2021/2022

Program ogólnopolski. Spotykam Jezusa.

6 - latki

34/2021/2022

Program ogólnopolski. Zaproszeni na ucztę z Jezusem.

I, II

35/2021/2022

Program ogólnopolski. W drodze do Wieczernika.

III

36/2021/2022

Program ogólnopolski. Poznaję Boga i w Niego wierzę.

IV

37/2021/2022

Program ogólnopolski. Bóg kocha i zbawia człowieka.

V, VI

38/2021/2022

Program ogólnopolski. Pójść za Jezusem.

VII - VIII

22.

Język polski

39/2021/2022

„NOWE słowa na start!” Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach 4 – 8 w szkole  podstawowej.

M. Derlukiewicz

IV, VI, VII, 

40/2021/2022

„NOWE słowa na start!” Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV_VIII szkoły podstawowej . Nowa edycja 2020-2022

M. Derlukiewicz

V, VIII