Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie

Plan dzwonków

PLAN DZWONKÓW

LEKCJE NORMALNE

LEKCJE SKRÓCONE

     1.     8.00 – 8.45

     1.     8.00-8.30

     2.     8.55 – 9.40   

     2.     8.35-9.05

     3.     9.50 – 10.35

     3.     9.10 – 9.40

     4.     10.50 – 11.35

     4.     9.45 – 10.15

     5.     11.45 – 12.30

     5.     10.20 – 10.50

     6.     12.40 – 13.25

     6.     10.55 – 11.25

     7.     13.40 – 14.25

     7.     11.30 – 12.00

     8.     14.35 – 15.20

     8.     12.05 – 12.35

     9.     15.30 – 16.15

     9.     12.40 – 13.10