Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie

Obwód szkoły

Obwód szkoły i przedszkola od 01 września 2020 roku:

– Antoninek,

- Dębina,

- Sapowice,

- Strykowo,

- Strykówko,

- Twardowo,

- Srocko Małe,

- Wronczyn - ulice: Rolna i Jabłoniowa,

- Zamysłowo ul. Wrocławska od nr 96 do 98 oraz zabudowania na zachód od drogi krajowej S5,

- Witobel - ul. Wrocławska od nr 81 do nr 93,

- Będlewo – ul. Wrocławska nr 95.