Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie

Lokalizacja