Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

01 września 2022 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

23 - 31 grudnia 2022  r.

Zimowa przerwa świąteczna

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Szkoła zapewnia opiekę świetlicową

16 grudnia 2022r.

Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną i/lub naganną oceną zachowania

05 stycznia 2023 r.

Wystawienie ocen półrocznych przewidywanych

26 stycznia 2023 r., do godziny 15.00

Wystawienie ocen półrocznych

30 stycznia – 12 lutego 2023 r.

Ferie zimowe

06-11 kwietnia 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Szkoła zapewnia opiekę świetlicową

23 maja 2023 r.  - język polski

24 maja 2023 r. - matematyka

25 maja 2023 r. - język angielski

 

Wszystkie egzaminy odbywają się o godzinie 9.00

Egzamin ósmoklasisty

Dni egzaminu – dni wolne od zajęć dydaktycznych

19 maja 2023 r.

Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną i/lub naganną oceną zachowania

09 czerwca 2023 r.

Wystawienie ocen końcoworocznych przewidywanych

19 czerwca 2023 r., do godziny 15.00

Wystawienie ocen końcoworocznych

19 czerwca 2023 r.

Rada Klasyfikacyjna

23 czerwca 2023 r.

Zakończenie roku szkolnego

 

 

 

 

Ogłoszenie wyników egzaminu: 3 lipca 2023 r.

Rozdanie uczniom zaświadczeń z egzaminu po klasie 8: 6 lipca 2023 r.

 

Rekolekcje:

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych  - propozycja
(szkoła zapewnia opiekę świetlicową):

  • 14 października 2022 r. – ustawowo na podst. KN
  • 31 października 2022 r.
  • 02 maja 2023 r.
  • 23-25 maja 2023 r. - dni egzaminów
  • 09 czerwca 2023 r. – piątek po Bożym Ciele