Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie


 • Kartka z kalendarza


 • Kalendarium

  Sobota, 2024-06-15

  Imieniny: Jolanty, Lotara


 • Statystyki

  • Odwiedziny: 1114863
  • Do końca roku: 199 dni
  • Do wakacji: 6 dni

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

04 września 2023 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

23 - 31 grudnia 2023  r.

Zimowa przerwa świąteczna

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Szkoła zapewnia opiekę świetlicową

15 grudnia 2023r.

Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną i/lub naganną oceną zachowania

19 stycznia 2024 r.

Wystawienie ocen półrocznych przewidywanych

30 stycznia 2024 r., do godziny 15.00

Wystawienie ocen półrocznych

12 - 25 lutego 2024 r.

Ferie zimowe

28 marca - 02 kwietnia 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Szkoła zapewnia opiekę świetlicową

14 maja 2024 r.  - język polski

15 maja 2024 r. - matematyka

16 maja 2024 r. - język angielski

 

Wszystkie egzaminy odbywają się o godzinie 9.00

Egzamin ósmoklasisty

Dni egzaminu – dni wolne od zajęć dydaktycznych

10 maja 2024 r.

Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną i/lub naganną oceną zachowania

07 czerwca 2024 r.

Wystawienie ocen końcoworocznych przewidywanych

14 czerwca 2024 r., do godziny 15.00

Wystawienie ocen końcoworocznych

14 czerwca 2024 r.

Rada Klasyfikacyjna

21 czerwca 2024 r.

Zakończenie roku szkolnego

 

Ogłoszenie wyników egzaminu: 03 lipca 2024 r.

Rozdanie uczniom zaświadczeń z egzaminu po klasie 8: 03 lipca 2024 r.

 

Rekolekcje:

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych  - propozycja
(szkoła zapewnia opiekę świetlicową):

 • 02-03 listopada 2023 r.
 • 02 maja 2024 r.
 • 14-16 maja 2024 r.- dni egzaminów
 • 31 maja 2024 r. – piątek po Bożym Ciele