Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie


 • Kartka z kalendarza


 • Kalendarium

  Wtorek, 2021-06-15

  Imieniny: Jolanty, Lotara


 • Statystyki

  • Odwiedziny: 280903
  • Do końca roku: 199 dni
  • Do wakacji: 10 dni

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

01 września 2020 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

23 - 31 grudnia 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Szkoła zapewnia opiekę świetlicową

18 grudnia 2020r.

Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną i/lub naganną oceną zachowania

22 stycznia 2021 r.

Wystawienie ocen półrocznych przewidywanych

29 stycznia 2021 r.

Wystawienie ocen półrocznych

04 - 17 stycznia 2021 r.

Ferie zimowe

01-06 kwietnia 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Szkoła zapewnia opiekę świetlicową

 25 maja 2021 r. - język polski

 26 maja 2021 r. - matematyka

 27 maja 2021 r. - jezyk angielski

 

Wszystkie egzaminy odbywają się o godzinie 9.00

Egzamin ósmoklasisty

Dni egzaminu – dni wolne od zajęć dydaktycznych

14 maja 2021 r.

Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną i/lub naganną oceną zachowania

09 czerwca 2021 r.

Wystawienie ocen końcoworocznych przewidywanych

16 czerwca 2021 r.

Wystawienie ocen końcoworocznych

18 czerwca 2021 r.

Rada Klasyfikacyjna

25 czerwca 2021 r.

Zakończenie roku szkolnego

Ogłoszenie wyników egzaminu: 02 lipca 2021 r.

Rozdanie uczniom zaświadczeń z egzaminu po klasie 8: 09 lipca 2021 r.

 

Rekolekcje:

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych  - propozycja
(szkoła zapewnia opiekę świetlicową):

 • 14 października 2020 r. – ustawowo na podst. KN
 • 26 października 2020 r. - dzień wolny w klasach 4-8
 • 25, 26, 27 maja 2021 r.- dni egzaminów
 • 04 czerwca 2021 r. – piątek po Bożym Ciele