Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

01 września 2021 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

23 - 31 grudnia 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Szkoła zapewnia opiekę świetlicową

10 grudnia 2021r.

Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną i/lub naganną oceną zachowania

17 grudnia 2021 r.

Wystawienie ocen półrocznych przewidywanych

11 stycznia 2022 r.

Wystawienie ocen półrocznych

17 - 30 stycznia 2022 r.

Ferie zimowe

14-19 kwietnia 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Szkoła zapewnia opiekę świetlicową

24 maja 2022 r.  - język polski

25 maja 2022 r. - matematyka

26 maja 2022 r. - jezyk angielski

 

Wszystkie egzaminy odbywają się o godzinie 9.00

Egzamin ósmoklasisty

Dni egzaminu – dni wolne od zajęć dydaktycznych

13 maja 2022 r.

Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną i/lub naganną oceną zachowania

03 czerwca 2022 r.

Wystawienie ocen końcoworocznych przewidywanych

14 czerwca 2022 r.

Wystawienie ocen końcoworocznych

15 czerwca 2022 r.

Rada Klasyfikacyjna

25 czerwca 2022 r.

Zakończenie roku szkolnego

Ogłoszenie wyników egzaminu: 01 lipca 2022 r.

Rozdanie uczniom zaświadczeń z egzaminu po klasie 8:  08 lipca 2022 r.

 

Rekolekcje:

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych  - propozycja
(szkoła zapewnia opiekę świetlicową):

  • 14 października 2021 r. – ustawowo na podst. KN
  • 12 listopada 2021 r. 
  • 07 stycznia 2022 r.
  • 24-26 maja 2022 r. - dni egzaminów
  • 02 maja 2022 r.
  • 17 czerwca 2022 r. – piątek po Bożym Ciele