Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie

Sprzątania Świata

Dnia 18-go września wszyscy uczniowie naszej szkoły począwszy od przedszkola po kl.8-mą uczestniczyli w akcji Sprzątania Świata. 

Pod opieką nauczycieli wysprzątali okolice szkoły, parkingu, boisk i placu zabaw. Dzieci wykazały się pracowitością i troską o  otoczenie.Ziemia jest naszym wspólnym domem dlatego wszyscy  powinniśmy o nią dbać!