Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie

WYNIKI egzaminu ósmoklasisty 2020 - Instrukcja

WYNIKI egzaminu ósmoklasisty 2020 - Instrukcja

Wyniki egzaminów będą przysłane do szkół przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
Ogólnopolskie wyniki egzaminu zostaną ogłoszone 31 lipca br. Dodatkowo tego samego dnia uczniowie nie tylko je poznają,
ale po tym terminie otrzymają zaświadczenia o uzyskanych punktach na egzaminie ósmoklasisty. 

31 lipca 2020 r. będzie możliwość sprawdzenia wyników, jakie uzyskano z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych,
w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (Zintegrowany Interfejs Użytkownika).

  • wpisz w przeglądarkę lub kliknij adres: https://wyniki.edu.pl/login
  • logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które każdy uczeń otrzyma razem ze świadectwem:
    tekst alternatywny
    - następnie wpisz otrzymany login i hasło w odpowiednie rubryki na stronie ZIU
  • po zalogowaniu w systemie pojawią się dane osobowe ucznia oraz wyniki poszczególnych części
    egzaminu ósmoklasisty w procentach

Może się zdarzyć, że z powodu zbyt dużej liczby osób logujących się jednocześnie do systemu, strona się zawiesi.
W takiej sytuacji należy odczekać kilka - kilkadziesiąt minut i spróbować ponownie.