Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie

Raporty z ewaluacji pracy szkoły

Przedstawiamy Państwu raporty z tegorocznych ewaluacji pracy szkoły.