Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie

Konkurs o powstaniu wielkopolskim

27 grudnia obchodziliśmy 104 rocznicę Powstania Wielkopolskiego, które wybuchło 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu. To wydarzenie było największym na terenie zaborów, zakończonym zwycięstwem, zrywem niepodległościowym. Zaprosiliśmy uczniów do udziału w akcji, mającej na celu upamiętnienie bohaterskich postaw naszych rodaków. Zadanie polegało na rozwiązaniu niełatwych zagadek dotyczących powstania w formie escape roomu oraz wykonaniu plakatu informacyjnego. Osoby, które wzięły udział w konkursie zostały nagrodzone oceną celującą z historii.