Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie

Opieka stomatologiczna - informacje

Szanowny Rodzicu! Szanowny Opiekunie!
Twoje Dziecko - dzięki porozumieniu zawartemu z Organem Prowadzącym szkołę - jest objęte programem bezpłatnej opieki stomatologicznej.

Co obejmuje nasz program?
Program bezpłatnej opieki stomatologicznej obejmuje ocenę stanu jamy ustnej oraz pakiet świadczeń profilaktycznych, w tym profilaktykę fluorową (wykaz świadczeń widoczny pod udostępnionym poniżej linkiem).

Gdzie znajduje się nasz gabinet?
Znajdą nas Państwo w szkole podstawowej przy ulicy Szkolnej 1 w Stęszewie.

Jeżeli wyrażasz zgodę na objęcie Twojego dziecka profilaktyczną opieką stomatologiczną, wypełnij formularz zamieszczony na stronie: https://possum.com.pl/forms/zspstrykowo.html

Przesłanie go jest jednoznaczne ze zgodą na korzystanie ze świadczeń gwarantowanych oferowanych przez gabinet stomatologiczny Possum Sp. z o.o.