Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie

Dyrekcja

Dyrektor Zespołu - mgr Igor Bykowski

dyrektor zespołu od 01.02.2019 roku 

 

 

Wicedyrektor Zespołu - mgr Joanna Kryk

wicedyrektor od 01.09.2019