Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie

Ramowy Plan Nauczania dla klas 4-6

Ramowy Plan Nauczania dla oddziału przygotowawczego
dla klas 4-6 szkoły podstawowej

 

 

przedmiot

liczba godzin w tygodniu

język polski jako obcy

6

historia

1

plastyka

1

muzyka

1

technika

1

informatyka

1

przyroda

1

matematyka

4

biologia

1

angielski

3

wychowanie fizyczne

2

geografia

1

zajęcia z wychowawcą

1

ŁĄCZNIE

24