Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie

Informacje dla osób, które otrzymały status uchodźcy i chcą zapisać swoje dziecko do szkoły

Відповідно до польських правил, кожен іноземець, який приїжджає до Польщі у віці від 7 до 18 років, зобов’язаний відвідувати школу відповідного типу (залежно від віку та віку суду)

Інформація для людей, які отримали статус біженця і хочуть записати свою дитину до школи

 Кінцевий термін реєстрації – 28 березня 2022 року (ви також можете подавати заявки на регулярній основі)

Почніть навчання в нашій школі 28 березня 2022 року

Пропонуємо два розділи: 1. Відділ дитячої освіти (з посиленим вивченням польської мови), 2. Звичайні заняття, які відповідають віку дитини з 1 по 8 клас, та заняття в дитячому садку.

Про прийняття дитини до певного відділу вірішує директор і шкільні педагоги.

Основним критерієм поділу до класу / група є рік народження дитини.

Пригадуємо, що є це Польська Школа і державна мова є польська, тому від першого дня стараємося говорити польською до дітей і батьків.

 

 

 

 

Zgodnie z polskimi przepisami każdy cudzoziemiec przybywający do Polski w wieku od 7 do 18 lat jest zobowiązany do uczęszczania do szkoły odpowiedniego typu (w zależności od wieku i wieku sądu).

Informacje dla osób, które otrzymały status uchodźcy i chcą zapisać swoje dziecko do szkoły

 Termin rejestracji to 28 marca 2022 (można zgłaszać się też na bieżąco).

Rozpoczęcie nauki w naszej szkole 28 marca 2022.

Oferujemy dwa działy: 1. Dział wychowania dzieci (z intensywną nauką języka polskiego), 2. Zajęcia regularne, które odpowiadają wiekowi dziecka od klasy 1 do 8 oraz zajęcia w przedszkolu.

O przyjęciu dziecka na dany oddział decyduje dyrektor i nauczyciele szkolni.

Głównym kryterium podziału na klasę/grupę jest rok urodzenia dziecka.

Pamiętamy, że to jest polska szkoła, a językiem państwowym jest polski, dlatego od pierwszego dnia staramy się mówić po polsku do dzieci i rodziców.