Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie

Zajęcia dodatkowe w roku 2021/2022