Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie

Dyżury dyrekcji

Informujemy, że zespół dyrektorski ZSP w Strykowie pełni  w roku szkolnym 2021/2022 dyżur dla rodziców w następujących terminach:

 

  1. p. Igor Bykowski

wtorek: 14.00-15.00

 

  1. p. Joanna Kryk

czwartek: 8.00-9.00

 

Jednocześnie ze względu na obowiązki służbowe uprzejmie informujemy o konieczności telefonicznego potwierdzenia pełnienia dyżurów w danym dniu przez dyrektorów przed spotkaniem w sekretariacie Zespołu.