Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie

Regulamin oceniania zachowania

Szkolne Zasady Oceniania Zachowania Uczniów