Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie

Harmonogram konsultacji i zebrań z rodzicami w roku 2021/2022

W roku 2021/2022 konsultacje i zebrania odbywają się za pomocą aplikacji TEAMS 

Pierwsze zebranie we wrześniu odbywa się w formie stacjonarnej.