Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie

Harmonogram konsultacji i zebrań z rodzicami w roku 2020/2021

W roku 2020/2021 konsultacje i zebrania odbywają się za pomocą aplikacji SKYPE. 

Pierwsze zebranie we wrześniu odbywa się w formie stacjonarnej.