Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie

Harmonogram konsultacji i zebrań z rodzicami w roku 2020/2021

HARMONOGRAM ZEBRAŃ I KONSULTACJI

GODZINA 18.00

08 września – zebrania
(przedszkole i kl. 1-3 - godz. 17.30, kl.4-8 godz. 18.00)

13 października – konsultacje

17 listopada – konsultacje

08 grudnia – konsultacje

02 lutego– zebranie

13 kwietnia –

konsultacje (18.00-19.00),

zebranie (19.00-20.00)

11 maja – konsultacje

22 czerwca - zebranie 

(przedszkole i kl. 1-3 - godz. 17.30, kl. 4-8 godz. 18.00