Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

WYKAZ ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH 
 W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA:

Klasa 1:

Klasa 2:

Klasa 3:

Język angielski kl.1-3:

 

KLASY 4-8:

Matematyka kl. 4 -6:

Matematyka kl. 7-8: 

Język polski kl. 4:

Język polski kl. 5-6:

J. polski kl. 7-8:

Język angielski kl. 4-6:

Język angielski kl.7-8: