Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie

Listy z Ukrainy!

W przedostatni dzień przed naszymi feriami zimowymi, otrzymaliśmy przesyłkę z Ukrainy, zawierającą odpowiedzi na listy wysłane do szkoły w Petrykowce w ubiegłym roku, w ramach akcji "Czarodziejska Poczta" oraz będącą odpowiedzią na kartki z życzeniami świątecznymi.

Większość z nich adresowana była do wszystkich uczniów naszej szkoły, jednak niektóre miały imiennych adresatów, a nawet zawierały drobne upominki, rysunki i ozdoby.

W wielu z nich, ich nadawcy- uczniowie z Ukrainy, podawali swoje adresy mailowe, konta na Instagramie lub nawet numery telefonów i prywatne adresy.

Wszyscy prosili o dalsze informacje o naszych uczniach, zapraszały do kolejnych kontaktów i komunikowania się.

Mam nadzieję, że nawiązane w ten sposób znajomości, a w przyszłości -  może przyjażnie, będą okazją do doskonalenia znajomości języka angielskiego i jego praktycznego zastosowania w komunikacji. Być może, będzie to także początek regularnej współpracy między naszymi szkołami.

Przede wszystkim jednak, otrzymanie prawdziwych, papierowych listów, pisanych własnoręcznie do naszych uczniów, okazało się wielką atrakcją, w czasach gdy dominuje poczta mailowa i inne komunikatory.

Zachęcam więc do podtrzymania nowych kontaktów i znajomości . W następnej przesyłce, wyślemy uczniom z Ukrainy życzenia wielkanocne.

AGATA WÓJCIK