Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie

Apel z okazji 81 rocznicy wybuchu II wojny światowej

24 września odbył się apel z okazji 81 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

II wojna światowa jest uznawana za największą wojnę światową w historii. Uczestniczyło w niej 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln ludzi z bronią. 

W czasie II wojny światowej zginęło od 5,6 do 5,8 mln obywateli polskich, z czego zdecydowana większość z rąk Niemców. Dlatego poprzez apel oddaliśmy cześć tym Polakom, którzy stawiali w obronie Ojczyzny.

Ze względu na panującą sytuację apel odbył się dwa razy. Od 9.45 w apelu brały udział oddziały klas I-III, a od 10.50 klasy IV-VIII.

Program artystyczny zaprezentowała klasa VI, a scenariusz przygotowali: p. Tomasz Małyga i p. Tomasz Mazurkiewicz.