Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie

Nowa Rada Rodziców

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy skład nowej Rady Rodziców:

 

Załączamy również regulamin działalności Rady Rodziców uchwalony na pierwszym spotkaniu.