Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie

Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy

21 września na sali gimnastycznej przedszkolaki i uczniowie klas 1-3 zapoznali się z zasadami udzielania pierwszej pomocy, a następnie wykorzystali zdobytą wiedzę w części praktycznej.