Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie

Program wychowawczo-profilaktyczny

Szanowni Państwo,

uprzejmie przekazujemy przyjęty przez Radę Rodziców program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej. Zapraszamy do zapoznania się z nim.