Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie

Harmonogram rad pedagogicznych - sierpień 2020

24 sierpnia – analityczna cz.2 (egzaminy, raporty z ewaluacji wewnętrznej, informacja na temat pracy przedszkola), pożegnanie nauczycieli - czas.ok 2-3 godzin

 

25 sierpnia – ewaluacja pomocy PPP - czas, ok.2 godzin

 

26 sierpnia – praca w zespołach, kalendarz szkolny na nowy rok - czas,ok.2-3 godzin

 

27 sierpnia – praca w zespołach, kalendarz na nowy rok - czas,ok.2-3 godzin

 

28 sierpnia – Rada wprowadzająca na nowy rok (zatwierdzenie programów nauczania, podręczników, regulaminy, przydział czynności, plan lekcji, dyżury) - czas, ok.2-3 godzin

 

 Rady rozpoczynają się o godzinie 10.00

 

Kolejność rad może ulec zmianie, terminy nie.

Gdyby jednak musiało dojść do zmiany terminu, to w „zapasie” jest 31 sierpnia.

Planowana forma rad pedagogigcznych - stacjonarna