Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe za rok 2019 (ZSP w Strykowie), tj. bilans jednostki, rachunek zysków i strat jednostki oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkól w Stęszewie (www.jo.steszew.pl) w zakładce Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie - Sprawozdania finansowe.

Obowiązek publikacji  sprawozdań i zamieszczania informacji o miejscu ich publikacji wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz.U. 2017 poz.1911)