Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie

Ferie w szkole

W tym roku wzorem lat ubiegłych świetlica opiekuńczo-wychowawcza działająca przy naszej szkole organizuje ferie zimowe dla dzieci ze Strykowa. 

Program dofinansowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Stęszew.

Poniżej prezentujemy harmonogram zajęć.