Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie

Pasowanie na czytelnika

28.02 był dniem ,kiedy uczniowie klasy pierwszej zostali pasowani na czytelnika.Pani bibliotekarka zapoznała ich z pracą w bibliotece,regulaminem zachowania się w tym miejscu.Omówiła również zasady korzystania z księgozbioru.

Dzieci zostały uroczyście pasowane na pełnoprawnego czytelnika .Na dowód tego uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i książki.

Spotkanie w bibliotece zostało poprzedzone na lekcji testem dla dzieci z zakresu znajomości wybranych książek oraz osób związanych z procesem wypożyczenia książki.