Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie

Koło sportowe

Sport w szkole to nie tylko współzawodnictwo i rywalizacja, ale przede wszystkim wychowanie w duchu kultury fizycznej.

Koło sportowe skierowane dla dzieci klas I-III ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej.Zajęcia maja charakter ogólnorozwojowy z naciskiem na dobrą zabawę w radosnej atmosferze. Dzieci z radością i zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach. Podnoszą swoją sprawność fizyczną oraz uczą się współpracy w zespole, uczciwej rywalizacji, odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz współćwiczących i nabywają wielu innych cech społecznych.

Dzieci z radością, zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach. Najważniejsza jednak była radość i uśmiech dzieci.