Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie

Koło artystyczne

Na piątkowych zajęciach koła artystycznego uczniowie klas 1-3 mają okazję rozwijać swoje zainteresowania muzyczno-plastyczne. Wykonują prace różnymi technikami, poznają instrumenty muzyczne, bawią się muzyką oraz poznają piosenki, które łatwo wpadają w ucho. Podczas zajęć często pracują polisensorycznie - wykonując pracę plastyczną obcują z muzyką - słuchając i śpiewając.