Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie

Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami 26.01.2023r.

3l - godz. 18.00

4l - godz. 18.00

5l - godz. 16.30

5/6l - godz. 16.00

0 - godz. 16.30

kl.1 - godz. 18.00

kl. 2 - godz. 18.00

kl. 3 - godz. 18.00

kl. 4 - godz.  17.45

kl. 5 - godz. 17.00

kl. 6 - godz. 17.00

kl. 7 - godz. 17.00

kl. 8 - godz. 17.30