Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie

Projekt "Bogactwa naturalne"

W grudniu uczniowie klasy III realizowali projekt " Bogactwa naturalne". Jego celem było wyjaśnienie uczniom, co to są bogactwa naturalne, gdzie występują, jakie są ich właściwości, a także jakie  jest ich przeznaczenie. Uczniowie korzystali z różnych źródeł informacji, dzielili się wiedzą z rówieśnikami, prowadzili i obserwowali różne doświadczenia , analizowali je i wyciągali z nich wnioski. Uczniowie zostali podzieleni na cztery grupy, z których każda przygotowała i prezentowała inny temat. 

1. Do czego jest nam potrzebny węgiel 

2. Z kopalni do solniczki

3.Sól i kreda

4. Podróż do wnętrza Ziemi - gaz ziemny i ropa naftowa

Dzieci przygotowały naprawdę zaskakujące i ciekawe prezentacje. Pomysły uczniów przerosły moje oczekiwania.