Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Dnia 1 września 2022 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strykowie nastąpiło uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023. Dyrektor szkoły Igor Bykowski powitał wszystkich zebranych nauczycieli, rodziców oraz uczniów. Następnie Pan Dyrektor przedstawił grono pedagogiczne i poszczególnych wychowawców klasy.

Zdjęcia wykonano aparatem zakupionym w ramach projektu "Laboratorium Przyszłości".