Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie

Listy dzieci przedszkola i uczniów szkoły podstawowej

Drodzy Państwo, 

listy dzieci z podziałem na grupy i klasy wywieszone są na drzwiach przy ul. Szkolnej 10.

 

Igor Bykowski