Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie

Spotkanie dla rodziców nowych dzieci w przedszkolu i SP

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z rodzicami dla nowych rodziców dzieci przedszkolnych i szkoły podstawowej, które odbędzie się dnia 31 sierpnia 2022 roku w budynku przy ulicy Szkolnej 10 o godzinie 17.00.