Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie

Zmiana godzin pracy sekretariatu w sezonie urlopowym