Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie

Mały Inżynier

Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne i logiczne myślenie uczniów klas 1, 2 odbywał się raz w tygodniu. Głównym celem zajęć było wskazanie sposobu na ciekawe i twórcze wykorzystanie czasu wolnego, rozbudzenie oraz rozwijanie zainteresowań matematycznych. Pokazanie, że matematyka wcale nie musi być nudna i że ucząc się jej można się dobrze bawić. Na zajęciach obowiązywała zasada myśl i próbuj rozwiązać zadanie. Jeśli popełnisz błąd to nic się nie stanie bo błędne rozwiązanie, to tylko wejście na złą drogę i jednocześnie krok do tego, żeby znaleźć poprawne rozwiązanie.