Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie

Koło sportowe

Koło sportowe było dla wszystkich uczniów bez względu na ich sprawność . Uczestniczyli w nim uczniowie z klas I,II,III. Głównym celem było rozbudzenie potrzeby i chęci ruchu, aktywności fizycznej przez wskazanie różnych ciekawych i atrakcyjnych form. W ramach zajęć uczniowie poznali jak największą ilość różnorodnych zabaw, gier, zajęć rekreacyjnych. Dzieci z radością, zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach. Najważniejsza jednak była radość i uśmiech dzieci.