Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie

Projekt edukacyjny: "Mamo, Tato- co Wy na to?"

Projekt edukacyjny: "Mamo, Tato- co Wy na to?"

Grupa 6 latków bierze udział w programie edukacyjnym. Program powstał z inicjatywy pracowników Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Poznaniu. Celem programu jest zwrócenie uwagi rodziców na specyfikę rozwoju dzieci, istotę ich zmian fizycznych i psychicznych, ze szczególnym naciskiem na ich potrzeby, słabości, kryzysy. Każde dziecko otrzymało książeczkę z cennymi informacjami oraz różnorodnymi zadaniami do wypełnienia wspólnie z rodzicami, a także pamiątkowy odblask.

Gorąco zachęcamy rodziców 6 latków do wspólnego spędzania czasu i zabawy podczas rozwiązywania zadań:)