Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie

Dzień Walki z Głodem

W ramach Światowego Dnia Żywienia i Walki z Głodem, który przypadał na 16 października, Szkoła wzięła udział w zbiórce artykułów żywnościowych.

Akcja odbywała się we współpracy z PCK i trwała od 18 do 22 października 2021 r.

Celem działania było pozyskanie produktów dla najbiedniejszych dzieci naszego regionu ze szczególnym uwzględnieniem rodzin dotkniętych różnego rodzaju trudnościami. Wsparcie żywnościowe trafi również do osób, które nie są w stanie jej sobie samodzielnie zagwarantować, objętych kwarantanną (seniorów i obcokrajowców). Wspólnym wysiłkiem udało nam się zebrać 22 kartony artykułów żywnościowych.

 

Serdecznie dziękuję!

 

Tomasz Małyga