Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie

"Teatr ślipiami meli i szczuna- przewodnik teatralny"

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy cykl spotkań i warsztatów w ramach projektu "Teatr ślipiami meli i szczuna- przewodnik teatralny".

Projekt  ma na celu przybliżenie dzieciom i młodzieży klas 4-8 szkół podstawowych instytucję Teatru na podstawie najdłużej i nieprzerwanie działającego Teatru Polskiego w Polsce.

 

- Teatr Polski w Poznaniu z przesłaniem "Naród Sobie" pragnie, aby teatr i kultura teatralna była dostępna dla wszystkich - bez względu na wiek, niepełnosprawność czy miejsce zamieszkania – mówią inicjatorzy projektu. - Dlatego też, z pomocą dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych Poznania oraz powiatu poznańskiego, w towarzystwie wybitnych gości, pragniemy stworzyć "poradnik teatralny". Ma to być publikacja, która ułatwi najmłodszym zrozumienie istoty teatru oraz w sposób przystępny i zrozumiały odpowie na pytania: kim jest aktor, jaką rolę pełni garderobiana, oraz opowie, jak na przestrzeni 145 lat zmieniał się najdłużej nieprzerwanie działający teatr w Polsce.

Uczestnikami projektu będą dzieci z klas 4-8 z dwóch szkół - Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino w Poznaniu oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strykowie.

  

Dzięki warsztatom powstanie przewodnik, ułatwiający zrozumienie istoty teatru, jako elementu kultury społecznej.

 

- Dzięki współdziałaniu i warsztatom zakładamy, że dojdzie do integracji opartej na współdziałaniu młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i młodzieży pełnosprawnej, rozwiną się kreatywność i umiejętności twórcze, oraz przybliżona zostanie działalność teatralna i

tematyka kulturalna – tłumaczą twórcy projektu.

 

Publikacja będzie kontynuacją Elementarza Orkiestry Antraktowej Teatru Polskiego w Poznaniu.

 

Projekt współtworzony jest i realizowany z Towarzystwem Miłośników Miasta Poznania. Patronat medialny objęło Wydawnictwo Miejskie Posnania.

 

Warsztaty odbędą się  11 oraz 18 września w Teatrze Polskim. Finał projektu zaplanowany jest na 20 listopada 2021.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego” oraz logotypu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu”