Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie

Bezpieczny powrót do szkoły - zasady dla uczniów